Eksportveikonferansen 2024 sett søkelys på viktigheita av moderne og trafikksikre vegforbindelsar ut av Møre og Romsdal. Med spesielt fokus på Eksportveien E136/E39, RV 15 Strynefjellet og RV 70, arbeidast det for å sikre nødvendige midlar og prioriteringar for å få ein betre standard på desse eksportvegane.

Arrangementet er eit samarbeid mellom Sunnmøre På Rett Vei, Næringsforeningen Ålesundregionen og Gode Vegar AS.

Billetter:
Billettpris: 537,- per billett inkludert avgifter
Påmeldingsfrist: 2. april

Konferansier:
Konferansen blir leia av Hans Christian Vadseth, seniorrådgivar og partnar i First House AS.

Deltakere:
Konferansen vil samle sentrale aktørar som Samferdselsdepartementet, stortingsrepresentantar, fylkespolitikarar, lokale politikarar, ordførarar, næringslivsledarar, transportnæringa, eksportbedrifter og fleire. Dette arrangementet er ei direkte oppfølgjing av den forrige Eksportveikonferansen i september 2022.

Trykk her for å lese meir om arrangementet.