Agenda: 
08.00 Frukost
08.30 Møtestart (i Chambre)
10.00 Ferdig

Tema:  JUL I ULSTEIN

  • Pynting av sentrum, juleaktivitetar, (diskusjon juleaktivitetar/finansiering/marknadsføring)
  • Pesentasjon av midlar vi har fått frå Næringsfondet
  • Idear, planar, nyttårsfyrverkeri m.m.

Kom gjerne med dine innspel på førehand til line.urke@ulstein-nf.no
Hvis du ikkje har høve til å møte høyrer vi gjerne frå deg likevel – om du har tankar om tema vi burde vektlegge framover.

Påmelding innan onsdag 28. okt kl. 12.00
(til line.urke@ulstein-nf.no eller på facebook-gruppa)