Sakliste

A. Velkomst

• Informasjon om UNF sine aktivitetar i 2022 og planar framover

B. Årsmøte

 1. Opning av møtet
               1. Val av møteleiar og 2 til å signere protokoll
 2. Godkjenning av:
  1. Styret si årsmelding
  2. Årsrekneskap for 2022
  3. Revisjonskomiteen sine kommentarar
 3. Fastsetting av:
  1. Kontingent og serviceavgift for komande år
  2. Godtgjerdsle til revisor
 4. Val av:
  1. Styreleiar, medlemer til styret og varamedlemmar
  2. Revisor
  3. Valkomite

    5. Innkomne forslag

C. Avslutning


Angåande forslag til kandidatar til styret, kontrollkomiteen og valkomiteen
Dei må sendast til Anna Klara Måseide (anna.klara.maseide@ulstein-nf.no) eller Kjersti Kleven (Kjersti@skaparhuset.no) innan fredag 9. juni.