INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ULSTEIN NÆRINGSFORUM

Dag:  Onsdag 29. Juni 2022
Tid:   Kl. 17:30
Stad: Skaparhuset Ulsteinvik

Sakliste

A. Velkomst

• Informasjon om UNF sine aktivitetar i 2021 og planar framover

B. Årsmøte

 1. Opning av møtet
               1. Val av møteleiar og 2 til å signere protokoll
 2. Godkjenning av:
  1. Styret si årsmelding
  2. Årsrekneskap for 2021
  3. Revisjonskomiteen sine kommentarar
 3. Fastsetting av:
  1. Kontingent og serviceavgift for komande år
  2. Godtgjerdsle til revisor
 4. Val av:
  1. Styreleiar, medlemer til styret og varamedlemmar
  2. Revisor
  3. Valkomite

    5. Innkomne forslag

C. Avslutning

 

Ulsteinvik 17/6-2022

Are Garshol
Styreleiar

VEDLEGG: