Vik Eigedom AS
Bakargarden – Lokale med atmosfære til leige på gateplan for selskap og arrangement.