Ulsteinanalysen

UNF arbeider kontinuerleg med tal og statistikk på næringslivet i Ulstein, samt marknadstilhøva i regionen.